Powrót

Polska: Żłobki po nowemu od nowego roku

Trzykrotnie większe wydatki z budżetu państwa na wspieranie rozwoju żłobków, łatwiejsze zakładanie tych placówek, większe bezpieczeństwo dzieci oraz możliwość zwolnienia z opłat i podatku od nieruchomości – to tylko niektóre zmiany w systemie opieki nad dziećmi wieku do lat 3, które zaczęły obowiązywać z początkiem nowego roku.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis internetowy MRPiPS, „Strajki za pieniądze pracodawcy?”, 2.01.2018