Powrót

Polska: Co dalej z systemem emerytalnym?

W bieżącym roku zostanie przeprowadzony przegląd systemu emerytalnego. Stąd też w ramach obrad Rady Dialogu Społecznego rozpoczęła się dyskusja nad najważniejszymi kwestiami w tym zakresie: warunkami nabycia prawa do emerytury, zasadami waloryzacji, tytułami do ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Co dalej z systemem emerytalnym?”, 22.08.2016