Powrót

Kurator oświaty

1. Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych
Zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są w Polsce na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia bądź w drodze nostryfikacji.