Powrót

Formularz U1 (dawniej E 301)

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-02-03

Tagi: Zasiłek dla bezrobotnych, U1 E301, P45, P60, Świadczenia społeczne

Formularz U1 (dawniej E 301)

Formularz U1 - jak go uzyskać Osoba powracająca do Polski (jednak bez ustalonego w Irlandii prawa do zasiłku Jobseeker’s Benefit) może starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez powiatowe urzędy pracy po spełnieniu wszelkich wymogów. Dokumentem, dzięki któremu czas przepracowany za granicą zostanie nam zaliczony do okresu niezbędnego do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych po powrocie do Polski, jest formularz U1 (wcześniej E 301).

W Irlandii formularz U1 (E 301) można uzyskać w Department of Social Protection (zwanym potocznie Social Welfare).

Wniosek o wydanie druku U1 (E 301) można pobrać ze strony internetowej Department of Social Protection. Wniosek należy wypełnić, podać swój adres korespondencyjny i dołączyć do niego kopie dokumentów: P45 z bieżącego roku podatkowego, oraz P60 z poprzedniego roku podatkowego.

Wniosek należy przesłać pocztą na następujący adres:

Department of Social Protection
Client Eligibility Services
EU Records

McCarters Road
Buncrana
Co. Donegal
Ireland

Tel. dla osób dzwoniących z poza Irlandii: 00353 1 471 5898
Tel. dla osób dzwoniących z Irlandii: 1890 690 690
http://www.welfare.ie/

Warto wiedzieć
Ze względu na dużą liczbę wniosków o wydanie formularzy U1 (E 301) czas oczekiwania na ich przysłanie, zgodnie z informacjami Social Welfare, jest dosyć długi. Należy zaczekać co najmniej miesiąc od przesłania wniosku i dopiero po upływie tego okresu dowiadywać się telefonicznie, na jakim etapie jest rozpatrywanie naszego wniosku.

W pierwszej kolejności załatwiane są te zapytania kierowane bezpośrednio przez odpowiednie organy innych państw członkowskich. Osoby, które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy w Polsce, mają szansę szybciej otrzymać potwierdzenie okresów ich pracy w Irlandii celem ustalenia ich uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Więcej o rejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy dowiesz się tutaj.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?