Powrót

Dochodzenie roszczeń

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2014-09-19

 

Dochodzenie roszczeń w Irlandii W przypadku naruszenia naszych praw pracowniczych bądź problemów z uzyskaniem wynagrodzenia swoich praw można dochodzić w Irlandii poprzez inspekcję pracy, złożenie skargi do Rzecznika Praw Pracowników lub przed sądami powszechnymi.

 

Skargę obecnie należy składać przy użyciu formularza dostępnego on-line. Po wstępnej próbie polubownego rozwiązania konfliktu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą skarga zostanie przekazana do właściwej instytucji (Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pracowników, Sądu Pracy).


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?