Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Czy w Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami?

Czy w Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami?

W Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach celnych, podatkowych oraz w prawie o ruchu drogowym.

Samochód zarejestrowany za granicą musi odpowiadać wymaganym warunkom technicznym, a także mieć tablice z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich. Ponadto samochód taki powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany. Ostatni wymóg uznaje się za spełniony również wtedy, kiedy znak ten umieszczony jest na tablicy rejestracyjnej.

Jeżdżąc samochodem z zagranicznymi numerami po Polsce należy mieć przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji samochodu. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nasze prawo do kierowania samochodem, powinniśmy posiadać przy sobie dokument potwierdzający takie prawo (np. fakturę, umowę kupna lub pisemne upoważnienie właściciela do prowadzenia samochodu; upoważnienie to nie wymaga specjalnej formy). Przed przyjazdem do Polski, warto również sprawdzić, jak na kwestię prowadzenia samochodu przez kogoś innego niż jego właściciel zapatruje się firma, w której pojazd został ubezpieczony.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Samochód.