Rodzina Rodzina

Powrót

Czy po zawarciu związku małżeńskiego za granicą mogę mieć ślub w polskim urzędzie stanu cywilnego, żeby zalegalizować małżeństwo w Polsce?

Czy po zawarciu związku małżeńskiego w USA (urzędowo) mogę mieć ślub w polskim urzędzie stanu cywilnego, żeby zalegalizować małżeństwo w Polsce?  

Małżeństwo zawarte poza granicami RP można formalnie zarejestrować w polskim rejestrze stanu cywilnego, przedkładając stosowne dokumenty do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. W konsekwencji, nie jest możliwe powtórne zawarcie małżeństwa z tą samą osobą przed polskim kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Informacje na temat rejestracji można znaleźć na tej stronie.