Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Powrót

Czy otrzymam z UK zasiłek macierzyński? Jestem w ciąży pracuje w UK i wracam do Polski.

Od 3 lat pracuje w UK legalnie , od kwietnia przejdę na urlop macierzyński ponieważ jestem w ciąży, czy jeśli wrócimy do Polski na początku lipca, mój angielski pracodawca wciąż będzie mi musiał wypłacać do końca za urlop macierzyński, i jak to załatwić?

Zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnotowymi świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa wypłacane są przez instytucję właściwą także w razie niezdolności do pracy zaistniałej w państwie zamieszkania lub pobytu innym niż państwo właściwe.

Oznacza to, że świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa, w tym zasiłek macierzyński, są wypłacane przez instytucje właściwe państw członkowskich również wtedy, gdy osoba uprawniona do świadczenia przebywa lub mieszka w innym państwie członkowskim. W takim przypadku instytucja właściwa jest zobowiązana do przekazywania (transferu) świadczenia za granicę - do państwa zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej.
Z informacji przedstawionych w pytaniu wynika, że instytucją właściwą w tym przypadku jest instytucja brytyjska, a konkretnie - Departament Zatrudnienia oraz Emerytur i Rent (Department for Work and Pensions). Dane kontaktowe znajdzie Pani na stronie:

Department for Work and Pensions

Zatem powinna Pani skontaktować się z w.w. instytucja w celu zweryfikowania możliwości Pani uprawnień do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego i możliwości transferowania go do Polski.  Pragnę Panią poinformować, iż więcej informacji na temat transferu różnych świadczeń społecznych znajdzie Pani tu:

Świadczenia rodzinne z krajów Unii Europejskiej