Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Czy można w Polsce zarejestrować samochód z kierownicą umieszczoną po prawej stronie

Czy można w Polsce zarejestrować samochód z kierownicą umieszczoną po prawej stronie

Samochód, w którym kierownica znajduje się po  prawej stronie nie może zostać w Polsce zarejestrowany. Do wniosku o rejestrację należy bowiem załączyć m.in. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, którego nie może uzyskać taki samochód. Wymagania badania technicznego zakładają bowiem, że pojazd musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, żeby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. Pojazd z kierownicą po prawej stronie nie spełnia tych warunków. Minister właściwy do spraw transportu może jednak w indywidualnych, uzasadnionych wypadkach zezwolić na odstępstwo od ww. warunków technicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Samochód.