Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Powrót

Czy możliwy jest transfer zasiłku macierzyńskiego przyznanego w Irlandii?

Razem z mężem planujemy powrót do Polski. Od dwóch miesięcy otrzymuję irlandzki zasiłek macierzyński. Czy wracając do kraju stracę to świadczenie?

Zgodnie z wynikającą ze wspólnotowych przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zasadą eksportu świadczeń, przez fakt zamieszkania w Polsce nie straci Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego przyznanego przez irlandzką instytucję ubezpieczeniową na podstawie stosowanego przez nią wewnętrznego ustawodawstwa krajowego.

Właściwa instytucja irlandzka, powiadomiona o fakcie przeniesienia miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do Polski, będzie wypłacać świadczenia bezpośrednio, np. na wskazane przez Panią konto bankowe.