Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Powrót

Czy firmy zarejestrowane zagranicą i działające w Polsce mogą ubiegać się o dotacje unijne?

Czy firmy zarejestrowane zagranicą i działające w Polsce mogą ubiegać się o dotacje unijne?

Firmy zarejestrowane zagranicą mogą korzystać w Polsce z dotacji unijnych w takim zakresie, w jakim przewidują to regulaminy poszczególnych programów operacyjnych, w ramach których oferowane jest wsparcie dla przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w punkcie informacyjnym dla przedsiębiorców zagranicznych, który działa przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Dane kontaktowe do punktu znajdują się na stronie PAIiIZ.