Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Powrót

Chciałabym się dowiedzieć czy okres pracy bez umowy o pracę w USA zostanie wliczony do stażu pracy?

Pracuje w USA od 6 lat. Nie jestem zatrudniony legalnie ale cały czas płacę podatki (jest to udokumentowane). Obecnie planuję powrót do Polski i chciałbym się dowiedzieć czy okres pracy w USA zostanie wliczony do stażu pracy?

Z treści pytania wynika, że pracuje Pan w USA nielegalnie, tj. prawdopodobnie nie został Pan zgłoszony do ubezpieczenia społecznego co oznacza, że nie są odprowadzane z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne.

W takiej sytuacji okres pracy w USA nie zostanie potwierdzony przez amerykańską instytucję ubezpieczeniową i w konsekwencji nie będzie on uwzględniany przy ustalaniu polskiej emerytury. Z tytułu tego okresu zatrudnienia nie będą również przysługiwały amerykańskie świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Zaznaczyć przy tym należy, że opłacanie podatku dochodowego nie jest równoznaczne z opłacaniem składki na ubezpieczenie społeczne.