Powrót

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis internetowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „"Dobry Start" dla ucznia”, 1.06.2018